حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه

Project details

حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با برند تونیکس چسب پی وی سی با استقبال همکاران و نمایندگان و بازدید کنندگان قرار گرفت.

photo_2017-08-16_16-54-20 photo_2017-08-16_16-54-24  photo_2017-08-16_16-54-11 photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۶_۰۹-۳۷-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۲۰-۰۵-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۱۸-۳۴-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۲۰-۰۵-۱۸ photo_2017-08-16_16-54-15 photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۶_۱۷-۰۱-۳۱