مقاومت چسبندگی

مقاومت چسبندگی چسب ها

چسب‌ها مقاومت چسبندگی بیشتری در مقایسه با جوش و اتصالات مکانیکی، بدون کاستن از قدرت زیر سطح یا پوسته، ارائه می کنند. برای انتخاب چسب مناسب کاربردتان، باید عوامل زیادی را در نظر بگیرید. شناخت مقاومت چسبندگی و نحوه اندازه گیری آن در انتخاب چسب مناسب به شما کمک می کند.
مقاومت چسبندگی چسب‌ها با استفاده از سه آزمون اندازه گیری می شود؛ آزمون مقاومت کششی، آزمون مقاومت برشی و آزمون مقاومت پوسته کشی که همه تعیین کننده اثربخشی چسب و قابلیت چسبیدن به زیرسطح مورد نظر می باشد.

دانشمندان مکانیزم های متفاوت چسبندگی را برای تعیین قابلیت چسب در سطوح مختلف را بررسی می کنند. اندازه گیری “کارایی چسبندگی” برای یک اتصال، به تعیین قدرت یک مونتاژ چسبیده کمک می کند. روش رایج برای اندازه گیری این پارامتر، جدا کردن اتصال چسبیده با نیرو متناسب می باشد. نیرو لازم برای جدا کردن اتصال، به مهندسان کمک می کند تا درک بهتری از عملکرد چسب در کاربرد های مختلف پیدا کنند.

مقاومت چسبندگی

قدرت کشش سطحی بین چسب و زیرسطح می باشد و معمولاً مهمترین پارامتر در طراحی یک مونتاژ با اتصال چسبنده می باشد. با این حال، مقاومت چسبندگی تنها عاملی جهت ایجاد اتصال کامل نمی باشد. حتی در صورت استفاده از قوی‌ترین چسب جهان، اگر چسب با زیرسطح همخوانی چسبندگی نداشته باشند، اتصال شکست خواهد خورد.

مقاومت پیوستگی (چسبندگی داخلی)

 قدرت داخلی یک چسب است – به عبارت دیگر قابلیت تحمل و پیوستگی چسب تحت فشار می باشد. هرچه مقاومت پیوستگی بالاتر باشد، چسب قوی‌تر است. مقاومت پیوستگی توسط ترکیبات شیمیایی چسب تعیین می گردد. قدرت چسب‌ها، در بازه وسیعی قرار دارد؛ از چسب‌های حساس به فشار تا چسب‌های اپوکسی و اکریلیک سازه‌ای. شناخت نوع تنش هایی که بر روی اتصال عمل می کنند بسیار مهم می باشد. تنش های معمول شامل برش، پوسته کشی، خمش و کشش هستند. شناخت مقدار و فرکانس تنش های اعمال شده در اتصال، در انتخاب چسب با بهترین مقاومت پیوستگی، حائز اهمیت می باشد.

انرژی سطح

یک خاصیت فیزیکی از زیر سطح می باشد که تعیین می کند که تایین کننده این است که آیا چسب تماس بنیادی و اساسی با زیر سطح ایجاد می کند یا خیر.
در یک ماده با انرژی سطح بالا، مایع (چسب) در سطح نفوذ می کند و سطح را خیس می کند؛ در ماده با انرژی سطح پایین، مایع در برابر نفوذ مقاومت کرده و به حالت قطره می شود.
چسب برای اتصال مناسب، باید روی زیر سطح پخش شود. برای انتخاب چسب مناسب، شناخت انرژی سطوح در مونتاژ و نحوه پخش شدن روی زیر سطح، بسیار مهم است. پاکیزگی سطح نیز باید در نظر گرفته شود زیرا برخی از چسب ها نیاز به درجه بالای پاکیزگی زیرسطح دارند.

دیدگاه ها بسته شده اند.