نحوه عملکرد چسب ها

چسب ها به چه صورت کار می کند؟

برای درک بهتر چگونگی یا چرایی چسبیدن چسب به سطحی، بهتر است مکانیزم های چسبندگی را بدانید. چهار روش شناخته شده جهت اتصال چسب ها و‌ نوار ها به سطوح وجود دارد:

  • مکانیزم چسبندگی شیمیایی
  • مکانیزم قفل کردن مکانیکی
  • مکانیزم انتشار
  • مکانیزم چسبندگی الکترواستاتیک

مکانیزم چسبندگی شیمیایی زمانی رخ میدهد که چسب پلیمری از طریق تماس مولکولی به سطح زیرین نفوذ کند. این مکانیزم قوی ترین مکانیزم چسبندگی است که پیوند مولکولی بین گروه های عملکردی در اتم های چسب و مولکول های سطح زیرین سطح رخ می دهد. این مکانیزم ، قدرت سازه ای بسیاری از چسب ها مانند چسب های اپوکسی برای چسبیدن آلومینیوم را ارائه می کند.

مکانیزم قفل کردن مکانیکی زمانی رخ میدهد که در فرآیند چسبندگی، چسب در منافذ سطح زیرین نفوذ پیدا می کند. قفل کردن یک مانع فیزیکی برای گسترش ترک در نقطه اتصال ایجاد می کند. همچنین باعث افزایش سطح، افزایش نقطه اتصال بین چسب و سطح زیرین را محیا می سازد. چسب های مایع در هنگام خشک شدن و قوام به سطح زیرین جریان پیدا می کنند. پیوند های چسبنده با گذشت زمان به طور آهسته گسترش یافته و استحکام خود را افزایش می دهند.

مکانیزم انتشار زمانی رخ می دهد که چسب پلیمری قادر به نفوذ و گسترش به زیرساخت پلیمری را داشته باشد. نقطه اتصال زنجیره های پلیمری چسب با زیرساخت درگیر و ادغام می شوند. این مکانیزم در مونتاژ موادی با انرژی سطحی کم مانند پلی پروپیلن رایج است.

مکانیزم چسبندگی الکترواستاتیک زمانی رخ می دهد که سطح دارای چسب به بستر با بار مخالف جذب شود همانند نوارهای چسب. این پدیده اغلب در هنگام تلاش برای چسباندن جعبه یا بسته هدیه مشاهده می شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.