درزگیر سیلیکونی INTEX MIRROR

ویژگی ها 

  • بدون بو
  • عدم ایجاد خورندگی در پشت آیینه
  • 100% سیلیکون
  • سرعت بالای خشک شدن
  • مقاومت دمایی بالا
  • خاصیت ارتجاعی زیاد
  • مناسب برای اجرا بر روی کلیه سطوح گچی، سیمانی و…
  • رنگ شفاف

طریقه مصرف

محل اتصال بایستی تمیز، خشک و عاری از هر‌گونه چربی و آلودگی باشد.قبل از استفاده سیلیکون،‌درزگیر و رنگ‌های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید. حدود 5 دقیقه پس از مصرف مایع درزگیر را اندکی فشار داده و صاف کنیدتا مایع تمام قسمت های اتصال را در بر گیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

درزگیر سیلیکونی INTEX MIRROR

بسته بندی

کارتریج 340 گرم

جدول مشخصات

Test at 50±5% RH and Temperature 23±2°C

Testing Method Measured Value Standard Performance
ISO1183,A 1.00 ±0.1 Density (g/cm³)
15 ≤180 Tack-Free Time (min)
PV08127 550 ≥80 Extrusion (ml/min )
ISO8339 0.32 >0.4 Tensile Modulus (mm²) 23°C
ISO7390,U None ≤3 Slumpability (mm) vertical
ISO7390,U not change shape not change shape Slumpability (mm) horizontal
3 2 Curing Speed (mm/d)

As cured -after 21 days at 50±5% RH and Temperature 23±2°C

ISO868 18 16~60 Hardness (shore A)
ISO8339 0.5 Tensile Strength under Standard Conditions (mm²)
ISO8339 200 Elongation of Rupture (%)
ISO11600 20 20 Movement Capability (%)